Pri vstupe do simulátora je potrebné sa riadiť aktuálnymi hygienickými nariadeniami.
  Z dôvodu prebiehajúcej veľkej údržby nie je momentálne možné rezervovať zážitok. Platnosť všetkých kupónov bude adekvátne predĺžená. Pevne veríme, že najneskôr začiatkom Novembra budeme opäť „letuschopní“.

Údržba simulátora

Z dôvodu prebiehajúcej veľkej údržby nie je momentálne možné rezervovať zážitok.

Platnosť všetkých kupónov bude adekvátne predĺžená.

Pevne veríme, že najneskôr začiatkom Novembra budeme opäť „letuschopní“.

Údržba simulátora

 

<