Download

Súbor Popis
briefing.ppsx Zjednodušená predletová príprava pre zákaznika
CHART-LZIB-RWY-31.pdf Letecká mapa pre letisko Bratislava (LZIB/BTS) s vysvetlením jednotlivých označení
VOR-DME.gif Animácia k VOR/DME
OFP Operational Flight Plan - Explained.pdf OFP – Operational Flight plan zo stránky SimBrief s vysvetlivkami
Zaklady ovladania FMS B737.ppsx Základy ovládania FMS B737
Fuel Planning.pdf Plánovanie paliva