Prevádzkový poriadok

Príloha č. 1 - Prevádzkový poriadok

 1. Do priestorov simulárora je zakázané vstupovať s jedlom a nápojmi, na konzumáciu je na to určený a vyhradený priestor (tzv. catering zóna).
 2. V priestoroch cockpitu je zakázané telefonovať – telefón treba zapnúť do režimu lietadlo – platí pre všetky osoby nachádzajúce sa v cockpite (absolvent zážitku a aj jeho doprovod). Nariadenie sa netýka inštruktorov (sú to reálny piloti, ktorí musia byť v pohotovosti pre svoju leteckú spoločnosť, inštruktori majú nastavený len tiché zvonenie).
 3. Do simulátora (cockpitu) je povolený vstup až po výzve inštruktora.
 4. Do simulátora (cockpitu) je povolený vstup max. pre 3 osoby (1 letiaci, 2 osoby ako doprovod vrátane detí) a inštruktor (max. 2 inštruktori).
 5. V jesennom, zimnom, jarnom období (dážď, sneh, predovšetkým v období od Novembra do konca apríla) je povolený vstup do simulátora len v suchej obuvi (tenisky, poltopánky, plná obuv) – neprípustná je voľná obuv (šľapky, žabky) a obuv na vysokom opätku (lodičky). Tento bod platí aj pre inštruktorov. V prípade nedodržania si poskytovateľ vyhradzuje právo účtovať poplatok 12,-Euro
 6. Pred začiatkom zážitku je zákazník povinný sa preukázať platným poukazom alebo uhradiť plnú sumu zážitku.
 7. Vstup do simulátora je podmienený nasledovnými parametrami:
  1. vstup do simulátora na miesto pilota (letiaci zákazník) majú povolené len osoby staršie ako 12 rokov,
  2. maximálna výška je 200 cm, minimálna 150 cm,
  3. maximálna váha je 110 kg, minimálna 40 kg.
   V prípade, že uvedené kritériá nespĺňate, je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa. Jedná sa o obvod pása z dôvodu ovládania lietadla, dosiahnutia na ovládacie a manipulačné prístroje (dúfame, že nikoho neurazíme, ale je rozdiel mať „130 kg a 190 cm“ a mať „150 kg a 150 cm“), z dôvodu obmedzeného priestoru sa jednotlivé úkony nad určitý obvod pása vykonávať nedajú, aj reálny piloti majú fyziologické limity a obmedzenia. Tolerancia na vstup je ± 5 cm a 5 kg (posúdi inštruktor).
   Deti mladšie ako 10 rokov (a často aj ako 15 rokov) nemajú dostatočné fyzické predpoklady ako je sila, koncentrácia a dostatočné uvedomenie si jednotlivých súvislostí (je to lietadlo, nie počítačová hra ani hračka) pre ovládanie simulátora.
 8. Zákazník je povinný zaobchádzať so zariadením simulátora (jeho súčasťami) a ovládacích systémov simulátora šetrne (zakázané prudké, trhané pohyby a pohyby nasilu).
 9. V prípade nepohodlného sedenia a potreby úpravy sedadla zákazník nie je oprávnený manipulovať so sedadlom a jeho súčasťami, je povinný informovať o potrebe úpravy sedadla inštruktora, ktorý túto úpravu vykoná.
 10. Zážitky trvajúce 30 minút a menej sú tzv. skúšobné, kde je odborný výklad inštruktora obmedzený na potrebné minimum, podrobnejšie vysvetlenie zákazník dostane pri dlhších zážitkoch.
 11. Ak má zákazník záujem o podrobnejšie vysvetlenie, tento čas sa skracuje (čas potrebný na vysvetlenie je na úkor leteckého času a môže sa stať, že let nebude ukončený pristátim).
 12. V prípade, že zákazník nedokáže úspešne pristáť v rámci predplateného časového limitu, nemá nárok na opravné pristátie.
 13. Je zakázané, aby zákazník svojvoľne obsluhoval prvky simulátora, ktoré inštruktor neurčil.
 14. Simulácie prebiehajú na základe MCC (Multi Crew Cooperation), tz. – zákazník je pilot letiaci (Pilot Flying) a inštruktor je pilot monitorujúci (Pilot Monitoring).
  Z toho vyplýva, že zákazník ovláda SMER, VÝŠKU, príp. rýchlosť lietadla, inštruktor ovláda všetko ostatné (klapky, podvozok, svetlá) – netýka sa zážitku „Zachráň lietadlo“ a zážitkov zo série dangerous airports.